Technologie a strojní zařízení

Společnost Flenexa plus s.r.o. ve své činnosti využívá řadu moderních technologií a taktéž technologických výsledků vlastního vývoje.

Naši pracovníci v oblasti technologií spolupracují s předními českými univerzitami a výzkumnými organizacemi.

Společnost se zabývá převážně energetikou, likvidací odpadů, CNC obráběním a strojní výrobou a v poslední době aktivně proniká do oblasti udržitelné produkce potravit hlavně formou aquaponie a hydroponie. Mezi hlavní využívané skupiny technologií v rámci společnosti Flenexa plus patří:

  • kogenerační jednotky o výkonu 600kWe
  • zařízení pro kompostování biologických odpadů
  • zarízení pro depolymerizaci odpadů
  • technologie aquaponické farmy a Farmy 4.0
  • moderní obráběcí centra v provozu divize CNC obrábění

Základní myšlenkou managementu společnosti je rozvíjet ekologicky šetrná řešení, a to zejména v energetice, produkci potravin a v neposlední řadě využití druhotných surovin a likvidaci odpadů. Proto všechny technologie splňují náročné požadavky na co nejmenší vliv na životní prostředí.