O nás

Společnost Flenexa plus s.r.o. je stabilní ryze česká firma založená v roce 2010 v bezprostřední blízkosti Olomouce.

Společnost se zabývá převážně energetikou, likvidací odpadů, CNC obráběním a strojní výrobou a v poslední době aktivně proniká do oblasti udržitelné produkce potravin hlavně formou aquaponie a hydroponie.

Základní myšlenkou managementu společnosti je rozvíjet ekologicky šetrná řešení, a to zejména v energetice, produkci potravin a v neposlední řadě využití druhotných surovin a likvidaci odpadů. Z toho důvodu společnost provozuje kompostárnu na likvidaci biologicky rozložitelných odpadů a několik ekologicky šetrných a obnovitelných energetických zdrojů, aquaponickou farmu a zařízení na regeneraci použitých odpadních olejů.

Myšlenky za podnikatelskými aktivitami nejsou jen ekonomické, ale společnost klade důraz na společenskou odpovědnost firemy jak k svému okolí tak k životnímu prostředí.

Naše služby

  • CNC a konvenční obrábění – hlavním zaměřením výroby je CNC obrábění rotačních dílů s vysokou kvalitou, přesností a technologickou náročností.
  • Zpracování odpadů – zabýváme se likvidací převážně biologických odpadů a jeho přeměnu na kvalitní kompost pro využití v zemědělství a dále zpracováním použitých odpadních olejů a jejich návrat do výrobního procesu
  • Aquaponie – jako jedni z prvních jsme začali provozovat aquaponickou farmu prozatím převážně pro výzkumné účely. V rámci aquaponie nabízíme konzultace a oponentní posudky pro zájemce o komerční instalace, nabízíme i školení a sdílení zkušeností z našeho provozu
  • Realitní služby – v rámci naší činosti se věnujeme i realitním a developerským projektům, pronájmům a poradenství v této oblasti

 

Pro zajištění nejvyšší možné kvality v rámci divize obrábění používáme výhradně materiály renomovaných firem.
Materiálový certifikát je u nás samozřejmostí.
Dle přání a výkresové dokumentace zákazníka zhotovíme zakázku přesně na míru
včetně jakostní kontroly, balení, paletizace, případně i zajištění expedice.

Kompostování provádíme technologií do vaků a v pásových hromadách. Nově jsme také přešli na nejekologičtější způsov a to vermikompostování s pomocí kalifornských žížal. Likvidace biologického odpadu poskytujeme pro občany, firmy a obce. Prodej kompostu probíhá převážně pro velkoodběratele.

V rámci energetických provozů produkujeme zelenou elektřinu s použitím fotovoltaických elektráren a biomasových energetických zdrojů.

Většinu našich aktivit se snažíme co nejvíce automatizovat v souladu s konceptem Průmysl 4.0 a Zemědělství 4.0.
Implementujeme a v rámci vývoje vyvíjíme automatické monitorovací a řídící systémy pro dohled jak nad systémem aquaponie tan pro podporu klasických výrobních procesů v obrábění a strojírenské výrobě.

Management kvality je certifikován
dle ISO 9001:2015.

Kromě výrobního programu nabízíme zájemcům i možnost konzultací v oblastech

  • malé energetiky
  • likvidace odpadů
  • provoz kompostáren
  • budování a provoz aquponických farem
  • CNC obráběním

Evropské projekty

V průběhu let 2016-2017 realizovala společnost Flenexa plus s.r.o. projekt s názvem Mobilní zařízení nízkoteplotního, pyrolýzního rozkladu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je implementace technologie pyrolýzního rozkladu pneumatik, jež bude znamenat snížení negativních dopadů spojených s aktuálně převažujícími způsoby nakládání s vyřazenými pneumatikami (skládkování a spalování).

V průběhu let 2017-2019 realizovala společnost Flenexa plus s.r.o. projekt s názvem Realizace energetických úspor společnosti Flenexa plus s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu formou zateplení fasády objektu, výměny výplní otvorů, střechy nad terasou, stropu nad posledním podlažím.

V průběhu let 2018-2021 realizuje společnost Flenexa plus s.r.o. projekt s názvem Vývoj zařízení pro pyrolýzní zpracování čistírenských kalů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vyvinout zařízení pro pyrolýzní zpracování čistírenských kalů.

V průběhu roku 2020-2021 realizovala společnost Flenexa plus s.r.o. projekt s názvem Návrh konceptů biotechnologických řešení pro snížení dusičnanů v rámci provozu aquaponické farmy spolu s Akademií věd ČR. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V průběhu roku 2020-2021 realizovala společnost Flenexa plus s.r.o. projekt s názvem Analýza a sestavení modelu toku živin v aquaponické farmě spolu s VUT Brno. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V průběhu let 2021-2023 realizuje společnost Flenexa plus s.r.o. projekt s názvem Ingrow- pěstební systém pro produkci potravin na omezeném prostoru. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vyvinout pěstební systém aquaponie/hydroponie pro produkci potravin na omezeném prostoru.

Projekty ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky
Projekt TH03030234 Vývoj produkčního akvaponického systému pro středoevropské podmínky byl řešen s finanční podporou TA ČR.