Průmysl a Zemědělství 4.0

V rámci zvýšení produktivity a efektivity aplikuje naše firma koncept Průmyslu 4.0 a jeho adaptaci v podobě Zemědělství 4.0.

Digitalizace výroby, která probíhá na robotizovaných pracovištích, nám umožnuje adaptovat se na změnu (trhu) a udržet konkurenceschopnost. Využití umělé inteligence a maximální automatizace procesů je nezbytnou součástí tzv. „chytrých továren“, ke kterým Flenexa plus s.r.o. patří.

Koncept Průmyslu 4.0 a Zeměmdělství 4.0 je pro nás cesta, jak dosáhnout 100% kvality a absolutní spokojenosti zákazníka.

V rámci monitoringu výroby spolupracujeme s firmou AP optimal s.r.o., která pro nás zajištuje automatickou dokumentaci výroby a analýzu těchto dat. Toto programové řešení AP Stat nám umožnuje nejen online sběr dat, ale také vyhodnocení těchto dat k případnému odhalení slabých míst. Cílem je např. odstranění neefektivních strojních časů, práce, atd…

 

V rámci plánovaní výroby a řízení procesů ISO 9001 využíváme vlastní systém Výroba 4.0 poskytující podporu nabídkovému a objednávkovému procesu, řízení a plánování výroby, docházkám a řízení neshod.