Qualität und Sicherheit

Firma Flenexa plus usiluje o to, aby v oboru strojírenství stabilně dosahovala vynikajících výsledků. To je možné díky profesionální práci a dlouhodobě stabilní obchodní politice. Flenexa plus má zájem především o trvalou, oboustranně výhodnou spolupráci jak s odběrateli, tak s dodavateli.

Flenexa plus je společnost, v níž se intenzivně inovuje. V oboru obrábění se nebojíme přijít s řešením, na které si ostatní firmy netroufají.

Základním ukazatelem míry úspěšnosti společnosti Flenexa plus je spokojenost jejich zákazníků. Tu se snažíme udržovat vysokou kvalitou služeb a profesionalitou v jednání se zákazníkem.

Rovněž odborná kvalifikace všech našich zaměstnanců je plně v souladu s náročností našich cílů a úměrně tomu je intenzivně rozvíjena. Náš podnik je spolehlivým partnerem, zakládá si na svědomité práci a kvalitních službách, na konkrétní požadavky je schopen pružně zareagovat a ručí za dodržení smluvených lhůt.

Naší hlavní zásadou je: „Lepší je neshodám předcházet, než je řešit!“ Proto je pro všechny zaměstnance naší společnosti prioritou vytipovat a odstranit případné problémy co nejdříve a prvořadým cílem je, aby se neobjevily až u zákazníka.

Systémy řízení

Díky systému řízení kvality jsme schopni zaručit, že všichni naši zákazníci získají kvalitní výrobky a služby.

Rovněž stabilizované obchodní procesy přispívají k tomu, že veškeré zakázky jsou řešeny efektivně, přičemž dbáme na přesné dodržení dodacích lhůt.

Systém řízení jakosti

Systém řízení jakosti společnosti Flenexa plus zahrnuje: řízení jakosti výrobků, řízení jakosti procesů, řízení bezpečnosti práce, ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Úspěšnost aplikace a účinnost jednotlivých systémů řízení jakosti ověřujeme a dokumentujeme prostřednictvím interních a externích auditů.

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí

Maximální bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí – to je náš prvořadý cíl ve vztahu k zaměstnancům a k okolí. Globální standardy a adekvátní bezpečnostní a ekologická opatření, zaváděná v naší společnosti, mají za cíl eliminovat riziko pracovních úrazů a v případě krizových situací zajistit rychlou a přiměřenou reakci přítomných.

Certifikace

Ve společnost Flenexa plus s.r.o. je používán systém řízení jakosti dle ISO 9001:2015.

Všichni dodavatelé společnosti Flenexa plus jsou podrobeni kvalifikaci a hodnocení dodavatele.

Aktuálně platné certifikáty dle norem najdete zde.

Normy a směrnice

Při naší práci zohledňujeme a dodržujeme veškeré technické normy a standardy. Avšak kromě základních normativních a legislativních požadavků splňujeme při provádění jednotlivých projektů rovněž specifické zákonné nároky a příslušné směrnice, vyplývající z konkrétní povahy každého z nich.